Въздействие на естетиката и красотата върху психичното здраве

Психичното здраве и красотата

Естетиката и красотата винаги са били неразделна част от човешкия живот. Хората използват различни методи за подобряване на външния си вид – от грима до пластичната хирургия, за да се чувстват по-добре. Въпреки това естетиката и красотата не са свързани само с това да изглеждаш добре отвън; те оказват значително влияние и върху психичното здраве на човека. Многобройни проучвания показват, че естетичните и разкрасителните процедури могат да повлияят положително на психическото състояние на човека, като повишат самочувствието, увереността и цялостното му удовлетворение от живота. В тази статия ще разгледаме връзките между красотата и психичното здраве и ще обсъдим как медицинските спа центрове могат да помогнат на хората да постигнат както физическо, така и психическо благополучие.

Психологически ефекти на стандартите за красота

Съвременните стандарти за красота непрекъснато се променят, а психологическите ефекти, които те създават върху хората, са както положителни, така и отрицателни. За хората, които се чувстват физически привлекателни, това усещане повишава самочувствието им, тъй като създава положителна представа за себе си. То може да доведе и до по-ниски нива на тревожност и намален риск от депресия, като по този начин увеличава възможностите за социални и романтични взаимоотношения.

Негативните психологически ефекти на стандартите за красота обаче могат да бъдат по-коварни. Например, постоянният натиск за спазване на определени стандарти за красота може да доведе до негативен образ на тялото и ниско самочувствие, особено при лица, които не отговарят на тези стандарти. Това може да доведе до различни проблеми с психичното здраве, включително хранителни разстройства, тревожност и депресия. Стандартите за красота могат също така да изострят вредни обществени норми, като расизъм, абилитизъм и ейджизъм, които могат допълнително да маргинализират и потискат хората, които не отговарят на тези тесни стандарти. Това може да има сериозни негативни последици за психичното здраве и благополучие.

Оценка на психичното здраве на пациентите

Познаването на това как стандартите за красота влияят върху психичното здраве на вашите пациенти е от съществено значение за осигуряването на цялостна грижа. Това е така, защото душевното здраве може да бъде тясно свързано с външния вид и самочувствието, а пациентите, които търсят козметични процедури, може да имат скрити психологически проблеми, на които трябва да се обърне внимание.

Оценка на пациента

Когато се прави оценка на психичното здраве на пациента във връзка с козметичните процедури, е важно да се вземат предвид няколко фактора. Трябва да се оцени историята на психичното им здраве, включително всички минали диагнози или лечения на психични заболявания. Тази информация може да даде представа за състоянието на психичното здраве на пациента и за потенциалните рискови фактори. Тогава е важно да обсъдите с пациента причините за търсене на козметични процедури. Разбирането на техните мотиви и очаквания за лечението може да помогне за идентифициране на нереалистични очаквания или скрити психологически проблеми, които може да се наложи да бъдат разгледани.

Но връзката ви с пациента не трябва да се изчерпва само с оценката на психичното му здраве и обсъждането на положителните психологически ползи от естетичните процедури. Продължителната подкрепа и наблюдението на пациентите след козметичните им процедури са също толкова важни. Насрочете последващи срещи, на които ще обсъдите удовлетвореността им от лечението и, ако е необходимо, ще ги насочите към специалисти по психично здраве. Общо казано, оценката на психичното здраве на пациентите във връзка с козметичните процедури е съществен компонент от осигуряването на безопасни и ефективни грижи. По този начин ще гарантирате, че пациентите ви ще получат най-добрите възможни резултати – както физически, така и психически.

През 21-ви век са проведени множество проучвания за въздействието на инжекционните материали върху психичното здраве. Според публикувано през 2014 г. изследване, озаглавено Ботулинов токсин тип А за лечение на голямо депресивно разстройство: А Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial, ползите, които изпитват пациентите с естетична медицина, подложени на лечение с инжекции ботулинов токсин тип А, включват подобрено настроение и намаляване на симптомите на депресия. Това е било още по-изразено в групата, която е страдала от големи депресивни разстройства.

Ботокс

Друго проучване, в което са изследвани положителните ефекти от ботокса и други подобни инжекционни средства, установи, че лечението не само е повлияло благоприятно на психичното здраве на пациентите, но и им е помогнало при прекомерно изпотяване на подмишниците. Ботоксът е добре познат със свойствата си, които намаляват огнищата на акне, което води до подобряване на самочувствието на лекуваните пациенти и до намаляване на социалната тревожност.

Хиалуронови филъри

Ефекти на инжекционен гел с хиалуронова киселина върху възприеманата възраст и привлекателност е публикувана през 2020 г. Това проучване установи, че инжектируемият гел с хиалуронова киселина може значително да подобри възприеманата възраст и привлекателност при лица. Проучването предполага, че инжекциите могат да подобрят психическото състояние чрез повишаване на самочувствието и самооценката. Най-новото проучване е проведено през 2021 г.; целта му е била да се проучат минимално инвазивните процедури и тяхното въздействие върху психологическите и социалните аспекти на психичното здраве.

Изследователите са открили категорични връзки между красотата и психичното здраве, като са посочили, че повечето пациенти са показали подобрено психосоциално здраве и намалени проблеми, свързани с външния вид.

Психично здраве и козметичните процедури – има ли ползи

Преди да приключим днешната тема, нека отново да оценим какво са открили изследователите през последните години и как може да се подобри качеството на живот на нашите пациенти с тези процедури. Ето кои са основните ползи за психичното здраве, които изследователите са установили, че козметичните процедури за мъже и жени могат да осигурят:

Подобряване на самочувствието

Една от основните ползи за здравето от козметичните процедури е, че те могат да подобрят самочувствието на човека. Когато хората се чувстват по-уверени във външния си вид, те са по-склонни да се чувстват добре със себе си, което може да доведе до подобряване на психическото им състояние.

Повишено самочувствие

По същия начин успешните козметични процедури могат да доведат до повишаване на самочувствието. Изследванията показват, че хората, които се чувстват добре във външния си вид, се чувстват по-уверени в социални ситуации и са по-отворени към поемане на нови предизвикателства.

Намаляване на тревожността и депресията

Някои козметични процедури, като процедури за лице и масажи, са релаксиращи и могат да намалят тревожността и депресията. Тези процедури могат да насърчат чувството на релаксация и да помогнат на хората да се отпуснат, което оказва положително въздействие върху психичното им здраве.

Подобряване на настроението

Козметичните процедури също могат да подобрят настроението на човека. Хората, които се чувстват добре във външния си вид, е по-вероятно да се чувстват щастливи и позитивни, което може да доведе до подобряване на психическото им състояние.

Усещане за контрол

Едно от най-личните предимства на козметичната хирургия е, че тя дава на пациентите усещане за контрол върху външния им вид. Те са взели това решение, тази голяма стъпка в живота си. Това се отразява и в други области на живота им, като дава възможност на пациентите да поемат други предизвикателства.

Разбира се, това е в допълнение към физическите ползи, включително подобряване на начина на живот на пациентите с остеоартрит и подобни симптоми, които вече можем да лекуваме с хиалуронови инжекции.

В заключение, връзката между естетичните процедури, инжекционните материали и психичното здраве е сложна и развиваща се област на изследване. Въпреки че въздействието на тези процедури върху психичното здраве може да се различава при отделните хора, доказателствата сочат, че инжекционните средства могат да окажат положително въздействие както върху възприеманата красота, така и върху психичното здраве. Проучванията показват, че инжекциите могат да подобрят симетрията на лицето, привлекателността и самочувствието, което води до повишаване на социалното взаимодействие, увереността и качеството на живот. Някои проучвания показват, че инжекциите могат да имат положителен ефект върху депресията и тревожността. Въпреки че е важно да се осъзнаят потенциалните рискове, свързани с всяка козметична процедура, доказателствата подкрепят схващането, че естетичните процедури помагат на хората да водят по-добър и по-пълноценен живот.